STOPPELS | Sterker samenleven

Emmeloord - Vrijwilligers in Noordoostpolder komen steeds vaker in beeld. Het zijn niet altijd meer de stille krachten die op de achtergrond hun werk doen. Al blijven die er gelukkig ook altijd! Vaak weten betrokken inwoners elkaar te vinden. Steeds vaker ontplooien ze samen mooie initiatieven. Ze vallen op en worden gezien en gehoord.

Ik praat over ‘zij’. Maar volgens mij gaat het over ‘wij’. Iedereen doet toch wel iets (of veel) voor vrienden, familie, buren, straat, dorp, wijk of stad? We staan er gewoon te weinig bij stil! Vaak mompelen we zoiets als ‘da’s toch normaal dat ik dat doe’? Onlangs was ik op Schokland bij de bijeenkomst van alle ‘groengroepen’ uit Noordoostpolder. 90 mensen! De zaal zat bomvol. Namens de gemeente mocht ik ze bedanken voor hun geweldige inzet. Het was een gure novemberdag. Maar wat een warmte! Ook waren Henk, Hennie en ik onlangs in een overleg met onze partners: Mercatus, ZONL, Carrefour, politie en GGD. Wat bleek ook daar? Noordoostpolder barst van de vrijwilligers! Dan gaat er een gevoel van trots door je heen. Is dat nou het gevolg van die maakbare samenleving? Dat we 75 jaar geleden zorgvuldig zijn geselecteerd vanuit alle uithoeken van Nederland? Mijn uitgangspunt is God liefhebben. En op gelijke hoogte mijn naaste liefhebben (werkwoord). Als dat eerste je nou niet raakt, dan kun je die tweede wel in praktijk brengen. En dat gebeurt hier in Noordoostpolder zo mooi en zo veel! Prachtig. Naoberschap. Ik kan geen mooiere term bedenken. Een paar jaar geleden zijn we als gemeentelijke organisatie ‘passend gaan organiseren’. Zoiets als meer dienend in de samenleving. Later kwam de term participatiesamenleving voorbij. Dat betekent volgens mij dat inwoners deelnemen in iets wat door een ander, de overheid bijvoorbeeld, is georganiseerd. We kunnen dat ook omdraaien. De overheid faciliteert en stimuleert de krachtige samenleving van de inwoners in Noordoostpolder Vorige week vrijdag werd bekend dat Noordoostpolder in 2018 het LPB congres mag organiseren. LPB staat voor ‘platform voor wijkgericht werken’. We zijn een ‘tekentafelgebied’. Bedacht, gemaakt. Dat klinkt statisch. En dan is het fantastisch dat we vanuit de geweldige dynamiek in Noordoostpolder het congres mogen organiseren dat naar verwachting door 400 ambtenaren en bestuurders uit Nederland wordt bezocht. We laten hen de verbinding zien tussen de werkers in het veld en de bestuurders in de klei. Overigens, niet met met beide voetjes in de klei, want dan kom je niet vooruit! Andries Poppe, wethouder