Lezingen juweeltjes Italiaans kerstrepertoire

NEDERLAND - Tine Nouwen uit het dorpje Nederland geeft twee lezingen over items uit de schatkamer van de liturgische kerstmuziek en met name die van twee Italiaanse steden, Rome en Venetië.

Daar is vanaf de 16de tot en met de 18de eeuw een rijkdom aan muziek geschreven en vooral voor twee grote kerken: de San Marco en de Sint Pieter. Er werden daar niet alleen vocale composities uitgevoerd in de kersttijd, maar ook instrumentale, die dienden als een soort entr’acte muziek tijdens de eredienst. Daarin wordt op een heel aantrekkelijke en beeldende manier de kerstnacht geschilderd. Er komt een groot aantal componisten aan de orde en de muziek van deze cursus wordt gecombineerd met geschiedenis en kunstgeschiedenis.

De korte cursus wordt uitvoerig toegelicht met lesmateriaal en met muziekvoorbeelden die op cd zijn gezet. Deze wordt gegeven aan de Veldhuisweg 6 in Nederland op de maandag (4 en 11 december) en de woensdagavonden (6 en 13 december) vanaf 20.00 uur. Informatie en aanmelding: Tine Nouwen, Veldhuisweg 6, 8362 VA Nederland, email: pt.nouwen@planet.nl