Handen ineen voor 'Nieuw land op de zeebodem'

Emmeloord - De Flevolandse gemeenten, de provincie en de vrijetijdssector slaan de handen ineen om meer bezoekers te trekken én meer bekendheid genereren voor Flevoland als NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM.

Dit hebben alle bestuurders Recreatie & Toerisme op het vrijetijdscongres van 23 november feestelijk bekrachtigd. Met elkaar willen de Flevolandse overheden de sector zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren met het aantrekken van bezoekers als hoofddoel. De provincie ziet zichzelf als één van de partners in de vrijetijdsketen, waarin ieder zijn eigen wensen en belangen heeft. 'Ik ben blij met deze bekrachtiging van de samenwerking. Hiermee komen we dichter bij ons doel en zetten wij samen Flevoland goed op de kaart', zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman. 'Voor deze agenda doen we ook graag een beroep op de innovatiekracht en creativiteit van ondernemers, organisaties en gebiedspartijen in Flevoland en daarbuiten. Voor hen hebben we daarom ook een stimuleringsregeling in het leven geroepen.' Uitvoeringsagenda De uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme Flevoland 2018-2022 beschrijft wat we als overheden tot en met 2022 gezamenlijk gaan doen, hoe we de sector kunnen faciliteren en elkaar kunnen versterken. De uitvoeringsagenda geeft inzage in de uitvoering van de provincie op het beleidsterrein van Recreatie & Toerisme voor de komende jaren. 'Daarnaast laat de agenda zien bij welke projecten wij nu al betrokken zijn, zoals Nationaal Park Nieuw Land en het recreatieve impuls bij het Waterloopbos', aldus gedeputeerde Rijsberman.