Subsidie voor jonge landbouwers

EMMELOORD - Jonge Flevolandse boeren kunnen van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3).

Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties. De financiële bijdrage bedraagt maximaal 30 procent van de kosten van deze investeringen met een maximum van € 20.000. Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Er is in totaal € 340.000 beschikbaar voor subsidieverstrekking, bestaande uit € 170.000 uit Europese middelen en € 170.000 die de provincie beschikbaar stelt uit eigen middelen. Naar verwachting vindt de toekenning van de subsidies plaats rond de zomer van 2018. De provincie wil een volgende openstelling laten afhangen van de uitkomsten van landelijk overleg in 2018, over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling Jonge Landbouwers. Subsidie aanvragen Gedurende de gehele openstellingsperiode kunnen subsidieaanvragen worden ingediend via de het loket van RVO. Een link daar naartoe staat tijdens de openstelling op de site van de provincie (www.flevoland.nl/POP3). Hier staan vanaf een week voor de openstellingsperiode ook andere relevante links, documenten en informatie om belangstellenden op weg te helpen bij het doen van een subsidieaanvraag.