Vissersbond gematigd positief over besluit pulsvisserij

Emmeloord - De Nederlandse Vissersbond reageert gematigd positief op de stemming over de toekomst van het pulstuig vandaag in de Visserijcommissie van het Europees Parlement.

Een meerderheid van de Visserijcommissie stemde in met de verordening gericht op de technische maatregelen voor zeevisserij, waar pulsvisserij deel van uitmaakt. Dit betekent dat de 84 Nederlandse ontheffingen voor pulsvisserij, op voorwaarde van positieve onderzoeksresultaten, in 2019 worden omgezet naar permanente vergunningen. “Deze uitslag geeft lucht aan de Nederlandse vissers, maar we zijn er zeker nog niet. De verordening zal ook nog plenair worden behandeld in het Europees Parlement”, zegt Durk van Tuinen, dossierhouder pulsvisserij bij de Nederlandse Vissersbond, die aanwezig was bij de stemming in Brussel. Met het pulstuig wordt met behulp van lichte elektrische prikkels gevist op platvis. Afgelopen jaar deed de Europese Commissie het voorstel om het pulstuig onder strikte technische voorwaarden onbeperkt toe te laten. Dit voorstel werd in mei afgewezen door de Europese Raad. De Raad wil dat alle landen na 2019 nog slechts 5% van de kottervloot uitrusten met de pulswing. “De steun van de Visserijcommissie kunnen we dus goed gebruiken. Wij hopen echter op dezelfde steun tijdens de plenaire stemming in het Europees Parlement”, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Ontheffingen pulstuig In Nederland maken 84 kotters op basis van een ontheffing gebruik van het pulstuig. Zo’n driekwart van deze ontheffingen is verbonden aan grootschalig Europees onderzoek. Dit onderzoek, waar de Nederlandse pulsvissers actief aan deelnemen, zal medio 2019 worden afgerond. “Het wetenschappelijke onderzoek gaat onder andere over de effectiviteit van pulsvisserij, maar ook de gevolgen van de pulswing op andere dieren in de zee”, vertelt Nooitgedagt. Afgeronde onderzoeken naar het pulstuig laten veelbelovende resultaten zien, zoals 20 procent minder bodemberoering, 46 procent minder brandstofverbruik en 50 procent minder bijvangst. Desastreuze gevolgen visserijsector Zonder toestemming van de Europese Unie vervalt een groot deel van de ontheffingen na de afronding van het onderzoek in 2019 en zal de door de Europese Raad voorgestelde 5% overblijven. “Een Europese afschaffing van het pulstuig zal desastreuze gevolgen hebben voor de Nederlandse vloot”, geeft Nooitgedagt aan. “De Nederlandse vissers hebben grote investeringen gedaan in het pulstuig. Niet alleen hebben de vissers miljoenen euro’s geïnvesteerd in het pulstuig, ze hebben ook de tijd genomen om als innovators met het nieuwe tuig te leren vissen en mee te werken aan ontelbare onderzoeken”, aldus Nooitgedagt. Nu de stemming in de Visserijcommissie van het Europees Parlement is geweest, zal de stemming ook plenair worden gehouden in het Parlement omdat rapporteur Mato geen onderhandelingsmandaat kreeg. “We zijn er dus nog niet en de stemming in het Europees Parlement vormt nog steeds een risico voor de toekomst van de pulsvisserij”, aldus Van Tuinen. Naar verwachting zal de plenaire stemming met 750 Europarlementariërs in februari 2018 plaatsvinden. De uiteindelijke uitkomst van het Europees Parlement is de inzet van de onderhandelingen in het trioloog met de Europese Commissie en de Europese Raad. Reactie minister Schouten Kort na de stemming kreeg de Nederlandse Vissersbond van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een reactie over de stemming. “De pulstechniek, een Nederlandse innovatie, kent meer voordelen dan de huidige visserijmethode, zo blijkt uit onderzoek. Er is nu in Brussel een belangrijke horde genomen. Onze inzet blijft dat de pulsvisserij in 2020 – als ook de resultaten van de nog lopende onderzoeken beschikbaar zijn – breed wordt toegestaan, uiteraard binnen de geldende quota”, aldus Schouten. En tot slot: “Pulsvisserij is de toekomst en de Nederlandse vloot kan ook bij de verdere besluitvorming rekenen op mijn steun.”