‘Het wordt druk in omgeving Marknesse’

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

Het wordt 2021 druk in de buurt van Marknesse. Liefst150.000 bezoekers zullen er jaarlijks avontuur maar ook rust en inspiratie beleven. Een en ander lijkt bij een dergelijk bezoekersaantal moeilijk te verenigen, maar op papier heeft Natuurmonumenten het plan rond voor een Waardevol Waterloopbos. De gemeente wordt gevraagd om 2 ton cofinanciering.

Dit voorstel wordt maandag in de raadscommissie economie besproken omdat de benodigde 1,5 miljoen euro uit het provinciale potje met ZZL-gelden komt. Toen de aanleg van een Zuiderzeespoorlijn niet doorging stelde het Rijk budget beschikbaar voor versterken van de provinciale en lokale economie. Dat gebeurt in dit geval door van het Rijksmonument Waterloopbos een ‘belangrijke toeristisch-recreatieve attractie’ te maken. Bedoeling is dat een verblijf gecombineerd wordt met een bezoek aan Schokland en het historisch hart van Urk.

Er komt een Deltamonument, een speelbos en de waterloopkundige modellen worden beter beleefbaar. ‘Deze verdere ontwikkeling van het Waterloopbos zorgt dat het gebied een volwaardig icoon op de ‘Nederland Waterlandlijn’ van het NBTC wordt’, stelt het college in het raadsvoorstel. Met de Waterlijn beoogt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen om, ook in het buitenland, awareness te creëren. ‘Door de verhaallijn Nederland Waterland worden watericonen met elkaar verbonden en ontsloten en wordt Nederland gepositioneerd als waterland bij internationale bezoekers. Centraal in deze lijn staan de watericonen in de setting van een waterrijke regio inclusief de beleving rondom de iconen. Via de verhaallijnen willen we mensen verleiden om de gebaande paden te verlaten. Zo ervaren zij meer plekken en producten in ons land’. In 2018 is er ‘extra dynamiek rondom het thema water’, dan wordt onder andere het beleefcentrum van De Nieuwe Afsluitdijk geopend.

Ik probeer me voor te stellen hoe al die duizenden gezinnen en Chinese toeristen de belevingsrecreatie van Noordoostpolder inplannen. Ze komen van de Orchideeënhoeve (ze zijn toch in de buurt) om vervolgens avontuur en waterloopkunde te ervaren in het Waterloopbos. Van de 150.000 bezoekers gaan er jaarlijks 100.000 door naar Schokland. De historie aldaar is uiteraard niet veranderd, Schokland zelf ook niet, maar er staat dan een bezoekerscentrum van 2 miljoen dat je toch echt gezien moet hebben. Afsluiting van het dagprogramma is gelukkig simpel: een visje eten op Urk.

Het schijnt dat in het Kuinderbos ook recreatiepotentie schuilt. Als dat een nieuw beleefgebied wordt, dan gaan op papier nog meer bezoekers een polder doorkruisen waar weinig is. Dat er in Noordoostpolder heel veel niet is, is wel degelijk een kwaliteit. Het vraagt wel awareness om die kwaliteit te behouden.