Pulsvisserij mag voorlopig doorgaan

Urk - De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorlopig toelaten van pulsvisserij, een vismethode waar de Nederlandse visserij van gebruik maakt en waar de Nederlandse regering voor pleit in het nieuwe regeerakkoord. Op Urk is verheugd gereageerd.

Daarmee is een tijdelijke ontheffing voor de Nederlandse kotters die nu de pulsvisserij kunnen uitoefenen voorlopig verzekerd.  Deze ontheffing kan worden omgezet in permanente vergunningen, indien wetenschappelijk onderzoek in die tussentijd uitwijst dat de pulsvisserij onschadelijk is. Het Nederlandse lid van de visserijcommissie Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) liet weten dat “de eerste slag gewonnen is, maar nog niet de oorlog”. Innovatieve vistuigen moeten verder geëvalueerd worden, met inbegrip van de pulsvisserij, waarbij via elektriciteit gebruik gemaakt van elektriciteit voor de vangst. Het gebruik van dergelijk vistuig zou alleen op commerciële schaal mogen worden toegestaan als uit onderzoek blijkt dat het niet tot "directe of cumulatieve negatieve effecten" op het gebied van het maritieme milieu leidt. Een nieuwe EU-verordening voorziet in gemeenschappelijke maatregelen inzake vistuig, methoden en toegestane soorten voor alle EU-wateren, terwijl tegelijkertijd regionale, op maat gesneden maatregelen kunnen worden vastgesteld. De tekst zal nu worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Indien goedgekeurd zal het Parlement een mandaat verkrijgen en de onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.