Angst voor de dood beheerst het leven

Kampen - Menigeen is bang voor de dood. De Verrekijkers hebben Laurens ten Kate gevraagd een lezing over dit onderwerp te houden in hun verenigingsgebouw Levensbron aan de Vloeddijk. Ten Kate stelt dat de dood een ‘hard’ verschijnsel is. Geen enkel mens ontkomt aan de dood. Maar je kunt wel leren ermee om te gaan en je leven er niet door te laten bepalen.

‘De Verrekijkers’ is de naam voor het samenwerkingsverband tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente (Kampen) en de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Deze samenwerking krijgt ieder jaar meer vorm en inhoud en komt tot uiting in het gezamenlijke programma voor mensen met belangstelling voor verdieping. Leefbaar houden Niemand ontkomt aan de dood. Wel hebben tal van tradities pogingen ondernomen om die harde dood leefbaar te maken. 'We moeten toch op een of andere wijze met die dood in het reine weten te komen om ook het leven leefbaar te houden', aldus Ten Kate. 'Want onze visie op de dood is nog altijd mede-bepalend voor de manier waarop we tegen het leven aankijken. Kennelijk wordt de kwaliteit van het ons leven mede vorm gegeven door het antwoord op de vraag hoe we tegen de dood aankijken.' Ten Kate gaat in op de recente, vernieuwende filosofische literatuur over deze thematiek, om ten slotte naar de actualiteit te gaan: hoe zou een ander denken over leven, sterven en dood eruit zien? Hij beschrijft – cultuurhistorisch – de verschillende wijzen waarop de dood ‘leefbaar’ wordt gemaakt: Egypte, India, de Stoa, het jodendom en het christendom. En… hoe zou dat ons kunnen helpen om een (her)nieuw(d)e kwaliteit van leven te vinden? Donderdag 23 november, aanvang 20.00 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen. Toegang bedraagt 7,50 euro (inclusief koffie en thee). Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan door een mail te sturen naar info@rinusvanwarven.nl.