Golfen op vuilnisbelt wordt dure hobby

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

  Een golfbaan aanleggen op een afvalberg lijkt in 2008 een win-winsituatie, maar betekent na dag 1 van oplevering een teleurstelling voor de golfclub en tien jaar later een fikse kostenpost op de gemeentebegroting. De klus van 2 miljoen euro werd uitgevoerd in opdracht van een afvalverwerkingsbedrijf. De grondwerkaannemer had aandacht voor een goede afdichting van de stortplaats, maar geen affiniteit met golf en aanleg van sportvelden, zo valt te lezen in een onderzoeksrapport. Kosten van het afwateringssysteem dat de baan beter bespeelbaar maakt zijn geraamd op ruim 4 ton. De gemeente pacht de grond van de provincie, verhuurt De Terp aan de golfclub en is als verhuurder verantwoordelijk voor renovatie van de golfbaan. In de commissie samenlevingszaken werd maandag het ontstaan en de oplossing van het probleem van verschillende kanten belicht. Geconstateerd werd dat indertijd niet de juiste deskundigheid was ingehuurd. Complicerende factor bij het herstel van de golfbaan is dat de vuilnisbelt nog aan het nazakken is en er geen zicht is op hoe de bult zich in de toekomst zal gedragen. Ook moet de afdichtingslaag niet beschadigd worden. De provincie is verantwoordelijk voor onderzoek naar eventuele lekkage. Die studie moet nog plaatsvinden, maar het college ziet hierin geen reden te wachten met het herstel van de toplaag. Van de drie oplossingsvarianten lijkt de goedkoopste ook de beste, maar zeker is dit niet.   Menig project in Noordoostpolder wordt na een schitterende start op papier ingehaald door de minder rooskleurige werkelijkheid. En dan komt bijstellen van de plannen vaak neer op beperking van de schade. Een beoogde luxe landgoederenenclave Wellerwaard waar de golfbaan aan grenst, heet allang gewoon recreatiegebied. Daarin gaat een sportclub gefaciliteerd worden met een half miljoen gemeenschapsgeld. De raad besluit maandag.