Zangers gezocht voor Missa Brevis

EMMELOORD - In Emmeloord start op 10 januari 2018 een projectkoor in het MFC (Nieuw Jeruzalemkerk) met het instuderen van de "Missa Brevis" van Jacob de Haan.

Deze zal uitgevoerd worden op 3 november 2018 met medewerking van Senioren orkest "Echo der Golven" en sopraansoliste Annemet Lems uit Kampen. Het concert is ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Chr.Gem.koor "De Lofstem", terwijl dirigente Marjo Snoek 25 jaar verbonden is aan dit koor.

De repetities worden tweemaal per de maand gehouden in het MFC op de woensdagochtend om 09.45 uur. Thuis instuderen is mogelijk voor wie niet regelmatig aanwezig kan zijn. Te zijner tijd wordt uitgeweken naar een repetitieavond. Opgave bij: Anneke Hoitinga tel. 0527616138 of Agnes Jongman tel. 0527613319