Gift voor project Power

EMMELOORD - ij de ingebruikname van hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart kwam netbeheerder Tennet met het presentje. Dit uit waardering voor het werk dat Movares Adviseurs & Ingenieurs uit Utrecht heeft gedaan voor de totstandkoming van de hoogspanningsinfrastructuur voor de aansluiting van windpark Noordoostpolder. Met de opening van het laatste hoogspanningsstation werd het project voltooid.

De Movares Foundation stelt het door TenneT geschonken bedrag in de vorm van dienstverlening ter beschikking aan een duurzaamheidsinitiatief in Noordoostpolder. De foundation wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunt ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld.

Ir. Maarten van Noord van Movares overhandigde de cheque aan Albert Klein Tijssink, voorzitter van de Energiepioniers. Inmiddels hebben zij gezamenlijk besloten de dienstverlening ter waarde van 5.000 euro in te zetten voor het project POWER. Het project POWER richt zich op huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Deze gezinnen zien meer dan tien procent van hun inkomen opgaan aan energielasten. Energiepioniers wil die kwetsbare categorie met advies en ondersteuning helpen haar energielasten te beheersen.