CDA Urk op de bres voor gratis wifi

Urk - Het CDA op Urk wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners.

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. CDA Urk wil dat de gemeente Urk daar ook aan meedoet. “Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet,” vertelt CDA-raadslid Hennie Molenaar. “Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens het CDA tegenwoordig een basisbehoefte.” Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeentehuis, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen. De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht. Het CDA Urk dringt bij het college aan op haast, omdat de verwachting is dat het geld snel uitgedeeld is.