Ingezonden column | Golfbaan - hospice

Emmeloord - Ingezonden stukken vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Golfbaan - hospice Ik ben een gelovig mens. Ik dacht dat ik dood was gegaan en in de hel was terechtgekomen. Ik las daar een duivels stuk in die helse krant gedrukt in de ondergrondse krochten van alles wat slecht en zondig is. De gemeenteraad van de NOP heeft ruim 4 ton beschikbaar gesteld voor de verzakking van de golfbaan. Nou , hier hoeft de Rotary/Lions dus niet aan te pas te komen. De gemeente heeft zelf een gat in de hand. Ik was bij leven voorzitter voor het nieuw te vestigen Hospice in Emmeloord. Voor dat geld kon ik de helft van het Hospice bouwen. Moet u zich voorstellen. En de verantwoordelijke wethouder maakt zich er van af, dat het een foutje-bedankt is. De man heeft blijkbaar de illusie dat hij hiermee weg komt. Wat zijn dat voor watjes in de gemeenteraad. De helft van ons dierbare Hospice. ONVOORSTELBAAR. Logisch dat jan-met-de -pet het vertrouwen in de politiek al lang is verloren. Vier ton voor het verzakken van de golfbaan. Nee, dat kan niet. Ik heb een nachtmerrie en ik word badend in het zweet zo straks wakker. Ik loop me het ongans om mijn fondswerving rond te krijgen. Paginagrote advertenties om te lubben te smeken, te bedelen voor die 7,5 ton. Het is toch niet te geloven. Ik slaap vannacht niet, terwijl ik toch een heerlijk bed heb. Heren politici, hartelijk dank voor uw generositeit , maar niet voor die mensen, die straks PRO DEO, voor nop hun laatste 3 maanden warm en liefdevol verzorgd kunnen worden in ons Emmeloordse hospice. Financiële hulp van de kant van de gemeente kunnen we dus wel schudden. De gemeente Zwolle heeft voor het hospice aldaar indertijd een startbudget gegeven van 40. 000 euro. Daar hoef ik bij de gemeente met zijn nu noodlijdende gaten in de begroting niet mee aan te komen. Daar gaat dat bed in het hospice voor die stervende pionier. Hij, die de polder groot heeft gemaakt, door keihard werken, ontbering, inzet, zwoegen, afzien, kou en ellende van tegenvallende oogsten, omdat men verkeerd goed had ingezaaid omdat de grond nog niet klaar was voor die eerste oogst. Nee, de man kan thuis verzorgd worden door zijn naasten die op hun tandvlees, die broodnodige palliatieve zorg zelf moeten geven omdat er geen hospice is in Emmeloord. Daardoor zelfs nauwelijks toegekomen wordt aan dat laatste goede afscheidsgesprek. Hij was opeens dood. Gestorven van verdriet. Omdat de golfbaan aan het verzakken is. Met die zichzelf afbeulende vrijwilliger die bij nacht en ontij zich door wind en hagel voor de door haar zelf met haar gezondheid duur betaalde palliatieve zorg op haar fietsje van het ene overbelaste gezin naar het andere moet fietsen , omdat er geen hospice is waar al die ellende samen wordt gehuisvest en die vrijwilliger ook een warm en droog onderdak vindt in gezelschap van al die andere vrijwilligers. Omdat de golfbaan aan het verzakken is. Ik stop ermee. Ik kan dit niet meer aan. Blij dat mijn vader en moeder dit niet meer mee hebben hoeven te maken. Ik ga me bezatten. Radler 0.0 een krat vol. Ze bekijken het maar …. Ruud Boerman , voorzitter Stuurgroep Nieuwbouw Hospice NOPO , Urk e.o.