Samenkomen rondom gemis en verlies

EMMELOORD - In de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord is zondag 26 november ’s middags om 17.00 uur een dienst, die in het teken zal staan van rouw en gemis in het algemeen.

Het kan dan gaan om een scheiding, gemis vanwege werkloosheid, een partner die je nooit bent tegen gekomen, kinderen en kleinkinderen die nooit geboren zijn, afnemende gezondheid, rouw om je dementerende geliefde of anders. We zingen samen, er worden gedichten voorgedragen, er wordt uit de bijbel gelezen, er is een korte overdenking en aan het eind van de dienst is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken en samen koffie te drinken.