Taalplan voor inwoners NOP

EMMELOORD - De politiek buigt zich in het eerste kwartaal van 2018 over een taalplan dat moet zorgen dat meer inwoners van de Noordoostpolder goed Nederlands spreken. Er wordt dan een commissievergadering aan het onderwerp gewijd. Met die toezegging komt wethouder Hans Wijnants tegemoet aan de wens van PvdA-GroenLinks.

Die fractie wijst erop dat taal op veel fronten cruciaal is. ‘In de oudere wijken van Emmeloord komt contact tussen buurtbewoners moeilijk tot stand, omdat veel bewoners geen Nederlands spreken’, gaf raadslid Van der Velde maandag in de gemeenteraad een voorbeeld. Hij wil dat de gemeente meer doet om te zorgen dat mensen Nederlands kunnen spreken. Van der Velde maakt zich ook zorgen over ‘het uitsluiten van nieuwe Nederlanders’, zei hij tijdens de behandeling van de Najaarsrapportage. Volgens Van der Velde worden buitenlanders ook in de Noordoostpolder gediscrimineerd. ‘Vindt u het gek dat ze daarom kiezen voor de veiligheid van hun eigen groep, waarmee ze vervolgens hun eigen isolatie vergroten?’