Weer blauwtje voor VVD bij ‘jaarlijkse exercitie’

EMMELOORD - De VVD liep maandag weer eens een blauwtje met het idee de Onroerend Zaakbelasting met 1 procent te verlagen, in plaats van de lichte stijging die het college voorstaat.

Volgens VVD’er Willem Keur moet de gemeente zorgen dat de kosten voor de burger ‘structureel zo laag mogelijk’ zijn. Hij wees er ook op dat het college de OZB een paar jaar geleden met 42 procent verhoogde ‘om hier de tent overeind te houden’. Partijgenoot en wethouder Hans Wijnants sprak over een ‘jaarlijkse exercitie’ van de VVD, omdat de partij elk jaar pleit voor verlagen van de OZB. ‘De gemeente moet tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk realiseren voor de burger. En wij hebben op allerlei terreinen nog veel ambities’, aldus de wethouder. Tot discussie kwam het niet.