Conferentie tegen armoede

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder houdt donderdag 23 november de werkconferentie ‘Krachtig tegen Armoede’ van 15.30 tot 20.00 uur in ROC Friese Poort in Emmeloord.

Samen met mensen die in armoede leven en ondersteunende partijen wil de gemeente armoede in Noordoostpolder verminderen. Afgelopen zomer bespraken ondersteunende partijen en mensen die in armoede leven waar de kansen en knelpunten liggen. Dit heeft geresulteerd in een lijst aandachtspunten beschreven in de ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda is het uitgangspunt van de werkconferentie. Iedereen die zich wil inzetten voor mensen die in armoede leven of problematische schulden hebben, is welkom! Aanmelden kan door een mailtje te sturen voor 17 november aan krachtignop@noordoostpolder.nl Wethouder Hennie Bogaards: ‘Om krachtig tegen armoede op te kunnen treden hebben we alle hulp van inwoners en partners nodig. Ik vind het fantastisch te zien hoe de verschillende partijen elkaar weten te vinden op dit onderwerp. Onze gezamelijke inzet om armoede buiten de deur te houden geeft energie.’