Regenwaterriool in Kraggenburg

Kraggenburg - Gemeente Noordoostpolder gaat in Kraggenburg een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Het regenwater loopt dan rechtstreeks naar het oppervlaktewater.

Hiermee wordt voorkomen dat veel schoon regenwater onnodig wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het extra riool voert het regenwater af naar het oppervlaktewater. Alle straat- en trottoirkolken worden aangesloten op het nieuwe gescheiden rioolstelsel. Daarnaast wil de gemeente de regenpijpen aan de voorkant van de woningen afkoppelen en aansluiten op het regenwaterriool. De werkzaamheden vinden plaats in de Dam, Walstraat, Finsestraat en Casper Kombrinkstraat en gaan in het voorjaar van 2018 van start. Inloop In een inloopbijeenkomst op woensdag 22 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur, kunnen inwoners meer informatie krijgen. Deze is in het Protestants Kerkcentrum aan de Voorstraat 21 te Kraggenburg.