Jong Leren Eten in Flevoland van start

Emmeloord - Het Rijksprogramma Jong Leren Eten, dat jeugd en jongeren wil leren een gezonde en bewuste voedselkeuze te maken, is vrijdag in Flevoland gelanceerd.

Op die dag vond in het Provinciehuis in Lelystad de Flevolandse startbijeenkomst plaats, waarbij beleidsmakers, kinderopvang, onderwijs, aanbieders van natuur- en milieueducatie, aanbieders van gezondheidseducatie en Flevolandse voedselproducenten aanwezig waren. Gedeputeerde Ad Meijer opende de bijeenkomst en sprak de wens uit voor een nieuwe generatie die voedselkeuzes gemakkelijker en vanzelfsprekender maakt. Jong Leren Eten wordt in Flevoland uitgevoerd door GGD Flevoland en IVN Flevoland. Joline de Weerdt, regiodirecteur IVN Oost, benadrukt het belang van voedseleducatie: “Eten kennen en herkennen, proeven, weten waar het vandaan komt en hoe het tot stand komt, koken en klaarmaken, het vergt allemaal een leerproces. Daarom leren we kinderen al jong over eten”. Marjan Vluggen, adjunct-directeur GGD Flevoland, vindt vooral de samenwerking belangrijk: “We maken ons zorgen over de cijfers rondom overgewicht in Flevoland want we steken niet gunstig af bij de rest van het land. Dolgraag willen we bijdragen aan een oplossing hiervoor. Gezonde voeding is daarbij ontzettend belangrijk.” Tijdens de startbijeenkomst kwamen de aanwezigen alles te weten over het vierjarige programma en werd duidelijk welke kansen Jong Leren Eten biedt voor lokale en regionale samenwerking op de thema’s gezondheid, duurzaamheid en voedsel. Er was daarom volop ruimte om te netwerken. Ook werden de plannen voor 2018 gepresenteerd. Zo organiseert Jong Leren Eten in april 2018 een onderwijsmarkt over gezonde voeding en duurzaam voedsel, waar onderwijs en aanbieders elkaar kunnen treffen. Ook wordt ingezet op een Flevolands netwerk van educatieboeren, in samenwerking met het Platform Boerderij Educatie. Bovendien maakt Jong Leren Eten verbinding met de aanpak van de Gezonde Scholen in Flevoland, en met gemeenten Almere, Lelystad en Dronten, waarbij met de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) wordt gewerkt aan de terugdringing van overgewicht bij Flevolandse jeugd. Jong Leren Eten is daarnaast onderdeel van het thema voedsel in het programma Duurzaam Door, dat verduurzaming van de economie nastreeft. Makelaars In Flevoland zijn twee Jong Leren Eten makelaars aangesteld: Marian Kuijs, beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering bij GGD Flevoland, en Anna Bilker, senior projectleider bij IVN Flevoland. De makelaars zijn de wegwijzers en aanjagers van Jong Leren Eten in Flevoland. Hun taak is om het (landelijke en regionale) educatieaanbod breed te organiseren en een sterk lokaal netwerk op te bouwen.