Vissersbond gepikeerd over Living Planet Report van WNF

Emmeloord -   De Nederlandse Vissersbond heeft met verbazing kennis genomen van het Living Planet Report 2017 van het Wereld Natuur Fonds. In dit rapport stelt de natuurorganisatie dat het aantal zeebodemdieren in de Noordzee is afgenomen.

De daling van het aantal zeebodemdieren zou komen door de visserij. 'Dit is erg eenzijdig belicht. We betreuren het feit dat WNF niet alle factoren die van invloed zijn op het bodemleven in de Noordzee onderzoekt, daarna de juiste verbanden legt en dan pas conclusies trekt. Het is te makkelijk om één beroepsgroep aan te wijzen als boosdoener', vindt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Zo zijn grote windparken op zee in opkomst, vindt er op grote schaal zandwinning plaats en is voor veertig procent van de Nederlandse Noordzee vergunning verleend voor het opsporen en winnen van olie en gas. 'Elementen die ook invloed hebben op het zeebodemleven', benadrukt Nooitgedagt. Duurzame visserij Voornamelijk de boomkorvisserij wordt in het Living Planet Report van WNF meerdere keren aangehaald als boosdoener. Een visserijtechniek die volgens het WNF-rapport bijna is verdwenen in Nederland. “Onze gegevens laten anders zien”, zegt Nooitgedagt. Daarnaast is een wens van WNF in het rapport om de visserij te verduurzamen. “Daar zijn we als sector al jaren mee bezig. De visserijsector blijft continu onderzoeken uitvoeren naar nieuwe en duurzame(re) visserijtechnieken”, aldus Nooitgedagt. “De boomkorvisserij blijft in ontwikkeling, maar ook nieuwe technieken worden onderzocht.” Met dat laatste wijst hij op de pulsvisserij, een duurzame en innovatieve techniek waarbij het net over de bodem zweeft. Meer dan tachtig Nederlandse kotters maken op ontheffingsbasis gebruik van het pulstuig. Op 21 november vindt er een belangrijke stemming plaats over de pulsvisserij in het Europees Parlement. Natura2000 Eén van de doelen die WNF wil bereiken met het Living Planet Report is het bodemleven in de Noordzee te herstellen door 30 procent van de Noordzee te vrijwaren van visserij en andere activiteiten. “We weten dat NGO’s grote Marine Protected Areas willen instellen en dit rapport moet die claim kracht bijzetten”, merkt Nooitgedagt op. “Maar de Natura2000-gebieden spelen al grotendeels in op deze wens.”