Burgerpeiling over buurt en leefomgeving in NOP

EMMELOORD - Onderzoeksbureau Enneüs voert in opdracht van gemeente Noordoostpolder een burgerpeiling uit in de gemeente.

Vijfduizend mensen ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief en kunnen de vragenlijst van de burgerpeiling online óf schriftelijk invullen. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitnodigingen kunnen vanaf 9 november in de brievenbus zitten. De burgerpeiling is een onderzoek naar ervaringen met de buurt, de leefsituatie en ervaringen met de gemeente. Het is voor de gemeente belangrijk te weten wat er in de buurt leeft, en welke uitdagingen inwoners ervaren om deel te nemen aan het buurtleven en bij het aantrekkelijker maken van de buurt. Door dit onderzoek hoopt de gemeente de zorg voor de buurt en de ondersteuning vanuit de gemeente verder te verbeteren. De peiling helpt de gemeente om prioriteiten te stellen en met inwoners in gesprek te gaan over verbeteracties en hoe buurtbewoners en organisaties daarbij kunnen samenwerken. Begin 2018 komen de resultaten van de burgerpeiling beschikbaar. Die worden bekend gemaakt op de gemeentepagina in de Noordoostpolder en op de site van de gemeente.