Eerste Gouden Kiekendief voor Riet Rijs

Lelystad -   Riet Rijs uit Almere heeft donderdag uit handen van commissaris van de Koning, Leen Verbeek, de Gouden Kiekendief van de provincie Flevoland ontvangen.

De Gouden Kiekendief is het Ereteken voor Verdienste van de Provincie Flevoland. Riet Rijs is de eerste die deze prijs in ontvangst mag nemen. Mevrouw Rijs heeft gedurende haar carrière veel betekend voor de verdere ontwikkeling van natuur, landschap en de cultuurhistorie van Flevoland. Riet Rijs heeft gedurende ruim 17 jaar bij Het Flevo-landschap gewerkt. Ze is begonnen als medewerker beleid en later als hoofd Beleid Kwaliteit en Ontwikkeling en plaatsvervangend directeur. Dankzij haar bijdrage zijn een aantal majeure natuur- en landschapsprojecten succesvol afgerond. Zij is de spil geweest bij ontwikkelingen die de kwaliteit van het Flevolands landschap hebben verbeterd, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus van Schokland of bij de ontwikkeling van Pampushout in Almere tot stadsbos. De Gouden Kiekendief is een eervolle Flevolandse onderscheiding en bestaat sinds maart 2017. De onderscheiding is bedoeld als blijk van waardering voor personen of organisaties die zich op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Flevoland. Op voordracht door het college van Gedeputeerde Staten wordt de Gouden Kiekendief toegekend. Naast het ontvangen van de Gouden Kiekendief, wordt de naam van de ontvanger bijgeschreven in het Ereboek van de Provincie Flevoland.