NOP eist onderzoek en hogere vliegroutes

EMMELOORD - Gemeente Noordoostpolder is bezorgd over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. Ze dringt aan op nieuw onderzoek, een meetnetwerk en hogere vliegroutes.

De gemeente is niet blij met de afspraken die zijn gemaakt op basis van onjuiste gegevens. Het gaat om de metingen van geluidsproductie. Het ministerie van I&M heeft daarvoor verkeerde berekeningen gemaakt en daarmee een te gunstige situatie geschetst. ‘Wij verzoeken het ministerie om nieuw onderzoek te doen op basis van de juiste gegevens en deze te verwerken in een nieuwe MER (milieueffectrapportage)’, laat de gemeente Noordoostpolder in een persbericht weten.

Voor de aansluitroutes, die over de Noordoostpolder lopen, hoeft volgens het ministerie wettelijk gezien geen MER-beoordeling te komen. ‘Wij dringen er bij het ministerie op aan om de effecten op de milieukwaliteit en de leefbaarheid toch te onderzoeken in een MER. Vanuit de gedachte van de toekomstige Omgevingswet, waarin vooraf belangen worden afgewogen, vinden wij dat de rijksoverheid hierin het goede voorbeeld hoort te geven.’

De gemeente verzoekt het ministerie ook te zorgen voor een dekkend meetnetwerk. Als blijkt dat geluidsnormen worden overschreden dan zal het ministerie hierop actie moeten ondernemen. ‘Het langdurig laag vliegen boven de leefomgeving van onze inwoners vinden we onwenselijk. We dringen er daarom bij het ministerie op aan om zo snel mogelijk het luchtruim opnieuw in te delen. Als de aansluit- en aanvliegroutes aangepast worden dan vinden we dit alleen acceptabel als er hoger over Noordoostpolder wordt gevlogen.’