Kindcentrum Creil van start

CREIL - In Creil is een enthousiaste start gemaakt met een Kindcentrum. Vier partijen uit het dorp ondertekenden in de aula van de school de samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van medewerkers en ouders.

De vier partijen: christelijke basisschool De Regenboog, samenwerkingsschool Fondali, peuterspeelzaal De Kliederkatjes en kinderopvang Hanse Panse Kevertje, slaan de handen ineen in het belang van alle kinderen die in Creil van voorschoolse opvang naar basisschool naar buitenschoolse opvang gaan.

Projectleider Alice Jansen: ‘Door intensief samen te werken, kunnen we kinderen een uitdagende leef- en leeromgeving bieden. Eén van de doelen is de overgang tussen opvang en basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard alles in samenwerking met de ouders.’ Op de startavond werd niet alleen de overeenkomst ondertekend.

De medewerkers van de verschillende organisaties maakten ook kennis met elkaar. Een gezamenlijke brainstorm leverde vruchtbare ideeën op, variërend van het afstemmen van thematisch werken tot het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten zoals het dorpsfeest. De komende tijd wordt de samenwerking verder uitgebreid.