Geen oog voor snelheidsbeperkingen

Emmeloord - Aan de Onder de Toren en Korte Dreef in Emmeloord wordt hard gewerkt aan de aanleg van een nieuw regenwaterriool. Met twee kranen tegelijk wordt er heel wat werk verzet.

Als het regenwaterriool gelegd is wordt de Onder de Toren opnieuw ingericht, aansluitend op het werk wordt een rotonde gemaakt in de kruising Koningin Julianastraat – Espelerlaan. suggereert het verkeersbord dat nog is blijven staan dat de kraanmachinisten niet te veel gas moeten geven. Bij al het opbreken van de straat is het verkeersbord om vooral rustig aan te doen blijven staan. Het schijnt dat de kraanmachinisten er geen oog voor hebben. De werkzaamheden verlopen voortvarend en dat is ook gewenst om de overlast zo klein mogelijk te houden.