Zoektocht naar een betekenisvol leven

Kampen - Hoe geef je betekenis aan je leven, aan je werk, aan je relaties? Om daarachter te komen, bespreekt Anneke van der Velde, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder dinsdagavond 7 november het boek 'Leegte achter de dingen'.

Bij een eerdere avond waren er maar liefst vijftien toehoorders. Van der Velde hoopt dinsdag 7 november nog meer mensen te mogen begroeten. 'Tenslotte denken steeds meer mensen na over hoe zij hun eigen leven meer betekenis kunnen geven', aldus de voorganger. In Leegte achter de dingen; mijn zoektocht naar een betekenisvol leven, vertelt Claartje Kruijff hoe zij, nadat ze jarenlang werkzaam was als consultant in de Londense City, zich realiseerde dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken en theoloog te worden. Nu is ze predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam. In haar boek geeft zij een persoonlijk antwoord op belangrijke levensvragen. Naast 7 november vinden er nog bijeenkomsten plaats op dinsdag 23 januari en op dinsdag 6 maart. Levensvragen 'We gaan op basis van dit boek op enkele avonden met elkaar in gesprek', zo vertelt Anneke van der Velde, die namens 'De Verrekijkers' dit boek onder de aandacht brengt. 'Claartje Kruijff neemt de lezer mee op haar zoektocht naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding om te leven. Op een open en kwetsbare manier doet zij verslag van haar poging betekenis te vinden in het leven en laat ze je nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt; in je relaties, in je werk en in het grotere geheel. Ook helpt ze je op weg in al die levensmomenten van vreugde en verdriet.' Wie er dinsdag 7 november (en andere avonden) bij wil zijn, wordt gevraagd zo spoedig mogelijk Anneke een mail te sturen: veld5834@planet.nl, zodat zij de te bespreken passages tijdig kan toesturen. De avonden beginnen steeds om 20.00 uur en zullen rond 21.30 worden afgerond. Deelname kost 2,50 euro (inclusief koffie en thee).