Reformatie en contrareformatie

Vollenhove -  Dinsdag 31 oktober, precies 500 jaar na publicatie van zijn 95 stellingen door Maarten Luther presenteert Henk van Heerde in het CHC hoe de reformatie in Vollenhove doorgang vond.

Dat gebeurde pas in 1578, en verliep behoudens een enkel incident vreedzaam en geleidelijk. De contrareformatie leverde een schuilkerk op, en de inval van de Münsterse bisschop 'Bommen Berend' de terugkeer van een pastoor. In de lezing wordt ingegaan op de beschrijving van een incident door Vollenhovenaar van geboorte Georg Westendorp, en veel gebruik gemaakt van de memoires van de Zwolse pastoor Waeijer - zie elders op Mijn Stad Mijn Dorp. De daar in voorkomende personen en gebeurtenissen in relatie tot Vollenhove worden belicht. De periode van de schuilkerk leverde ook een aantal objecten, te zien in het stadsmuseum CHC. Ook hieraan wordt nader aandacht besteed. De lezing 19 oktober over de historie van Vollenhove was volgeboekt daarom wordt deze herhaald op dinsdag 7 november. Henk van Heerde zal in het CHC nogmaals vertellen over het ontstaan van de stad Vollenhove bij het kasteel van de bisschop van Utrecht. Met plaatjes van het Oldehuis, en de vijftien havezaten die er omheen werden gebouwd. Prachtige prenten van de Toutenburg, het kasteel van stadhouder Georg Schenck. Wat is er waar van de geheime gang? Na de Franse tijd is de adel vrijwel weg en leeft Vollenhove van de visserij, tot de komst van de polder. Vollenhove door de eeuwen heen, een boeiend verhaal: op dinsdag 7 november CHC Vollenhove, Bisschopstraat 36. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 4 inclusief een kop koffie of thee. Opgave: reserveringen@chcvollenhove.nl en tijdens openingsuren telefonisch 0527-244413 of aan de balie.