Langer zelfstandigwonen in NOP

EMMELOORD - De ouderenbonden StABS-NOP (ANBO), PCOB en KBO houden woensdag 8 november om 14.00 uur een gezamenlijke bijeenkomst in de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. Thema is: “Langer zelfstandig wonen in de Noordoostpolder” .

In snel tempo verandert de ouderenzorg. Bejaardentehuizen zijn er niet meer of verdwijnen in korte tijd. Alleen diegenen met een ernstige indicatie komen in aanmerking voor langdurige zorg, dus langer zelfstandig thuis wonen wordt een must.Waar lopen ouderen daarbij tegenaan en wat zijn de mogelijkheden?

Door de overheveling van zorgtaken zijn de gemeenten in toenemende mate verantwoordelijk voor de zorgvraag van haar inwoners. In de sociale huursector speelt woningbouwvereniging Mercatus een belangrijke rol. Hoe kijken zij tegen de veranderende ontwikkelingen en welke mogelijkheden bieden zij aan in deze? Wethouder Hennie Bogaards-Simonse van de Gemeente Noordoostpolder en Ineke Leijten van Mercatus laten hun licht hierover schijnen.

Ook wordt deze middag een toelichting gegeven op het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl.