Natuurwerkdag Noordoostpolder

Emmeloord - In Noordoostpolder is zaterdag op diverse locaties actie in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag.

In het Schokkerbos gaan vrijwilligers de bosranden snoeien voor vlinders en insecten. En ze gaan de poel in het bos onderhouden, zodat deze geschikt blijft voor libellen en amfibieën. Tussen de middag staat er een heerlijke pan soep klaar.

Het Kuinderbos herbergt tal van bijzondere plant- en diersoorten. Langs de Kuinderplas kunnen de deelnemers aan de gang met het vrijmaken van heidevelden van jonge boompjes, die elk jaar opkomen. Ook een prima klus voor een groep scouts.

In het Waterloopbos hebben de historische modellen regelmatig onderhoud nodig voor het behoud van de modellen en natuurwaarden. De vrijwilligers gaan het inlaatwerk aan de Repelweg maaien en boompjes zagen. Ook worden dit jaar de schaalmodellen Haven van IJmuiden en Libië aangepakt.

Het Van der Lijn-reservaat is een geologisch reservaat in het Urkerbos. Het gebied is 2,5 hectare groot en vanwege de kwetsbaarheid alleen toegankelijk met begeleiding. Hier gaan we opslag weg zagen en mos van de stenen krabben. Daarnaast ontstaat er een humuslaag rond de stenen en om er voor te zorgen dat de stenen niet ‘verdrinken’ in het landschap zullen we een aantal van deze stenen vrijmaken.

Alle informatie over de verschillende locaties kan je vinden op www.natuurwerkdag.nl. Kijk daar vooral even welke locaties al vol zijn om teleurstelling te voorkomen.