CDA NOP wil snel gratis wifi in publieke ruimte

Emmeloord -   CDA Noordoostpolder vindt dat er snel gratis wifi moet komen in de publieke ruimte in gemeente Noordoostpolder.

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken en bushaltes. Het CDA Noordoostpolder vindt dat gratis Wifi voor het nieuw ingerichte stadshart en voor dorpshuizen en buurthuizen een grote aanwinst kan zijn. De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor de Noordoostpolder van belang dat er snel bij te zijn. De CDA-fractie heeft het college hiertoe opgeroepen.