‘Voorlopig niet rustiger op de woningmarkt’

Emmeloord - Berry Westerduin van Onze Makelaar kijkt met een goed gevoel terug op de Open Huizen Dag van eind september.

Gemiddeld kwamen er vier kijkers per woning tijdens deze dag. ‘Van onze deelnemende woningen is naar aanleiding van de Open Huizen Dag dertig procent verkocht’, zegt Westerduin. De woningvoorraad op Funda voor de gehele Noordoostpolder is het afgelopen jaar teruggelopen van circa achthonderd woningen naar zo’n vijfhonderd woningen. Hieruit blijkt dat er schaarste ontstaat. De kopersmarkt verandert weer langzaam in een verkopersmarkt. Westerduin: ‘We verkopen steeds vaker woningen voor bijna de vraagprijs of soms daarboven. Het lijkt er voorlopig niet op dat het rustiger wordt in de woningmarkt.’