Vissers trekken gezamenlijk op voor na Brexit

Urk - Met de ondertekening van een gezamenlijke verklaring hebben Europese vissersgemeenten maandag een oproep gedaan aan de Europese Commissie om de maatschappelijke en economische toekomst van de visserijgemeenten, alsook de visserij waar zij van afhankelijk zijn, veilig te stellen ook na de Brexit.

De bijeenkomst was in Santiago de Compostella op uitnodiging van de regionale overheid van Galicië. De ‘Declaration of European Fishing Communities’ is vanuit Nederland ondertekend door de gemeenten Sluis, Harlingen, Vlissingen, Middelburg, Goeree Overflakkee, Den Haag, Katwijk, Velsen, Den Helder, Hollands Kroon, Schouwen-Duiveland, Texel, De Marne en Urk. Ook door de provincies Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Groningen is de verklaring ondertekend. En namens de hele Nederlandse aanvoersector: de Redersvereniging voor de Zeevisserij, VisNed en de Nederlandse Vissersbond, allen aangesloten bij de European Fisheries Alliance (EUFA). “Visserij is een van de weinige sectoren in Europa waar we een echte gemeenschappelijke bron delen: de zee waaruit duurzaam geoogst wordt. De toekomst van Britse en EU-vissers en de gemeenschappen die van die zee afhankelijk zijn, kennen een verwevenheid zoals geen ander. Toegang tot de Britse wateren is van cruciaal belang voor onze vissers. Net zo goed als toegang tot de Europese markt van cruciaal belang is voor de Britse vissers. Gezamenlijk koers houden is in het belang van duurzame en gezonde vis, de vissers, en onze visserijgemeenschappen” aldus Geert Post, wethouder van Urk en waarnemend voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij in Nederland. Post was één van de gastsprekers tijdens de bijeenkomst. “Wij zijn de nieuwe coalitiepartners in Den Haag zeer erkentelijk dat zij deze onderlinge verwevenheid erkennen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat Nederland in het kader van de Brexit-onderhandelingen opkomt voor de Nederlandse visserijbelangen. Met deze verklaring hopen wij dat ook andere lidstaten samen met Nederland hierbij optrekken”, aldus Gerard van Balsfoort, voorzitter van de EUFA en tevens woordvoerder namens de Nederlandse visserijsector. De verklaring van Santiago de Compostella werd officieel gelanceerd met de ondertekening door Alberto Núñez Feijóo, president van de regionale overheid van Galicië. De verklaring is mede ondertekend door meer dan 65 visserijgemeenten afkomstig uit 7 Europese lidstaten. De officiële tekst van de Verklaring van Santiago de Compostella is beschikbaar maandag 23 oktober vanaf 15.00 uur: https://fisheriesalliance.eu/ Tijdens de bijeenkomst in Santiago kwamen verschillende vertegenwoordigers van lokale visserijgemeenten uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Spanje en Zweden bijeen om het belang te benadrukken van een gemeenschappelijk visserijbeheer ook na Brexit. Namens de Nederlandse visserijgemeenten waren de volgende Nederlandse politici aanwezig: Maria Le Roy, wethouder Economische Zaken gemeente Harlingen: Arjen Verkaik, wethouder Economische Zaken en Havens Gemeente Velsen, Geert Post, wethouder Visserij, Economische Zaken en Onderwijs gemeente Urk, en Jaap Bond, Gedeputeerde provincie Noord Holland.