Lagere tarieven riool en afval in NOP

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder verlaagt de tarieven voor rioolrechten en afvalstoffenheffing en op de onroerende zaakbelasting wordt alleen de inflatiecorrectie toegepast. Verder laat de begroting ruimte voor nieuw beleid.

Dit blijkt uit de begroting van de gemeente Noordoostpolder. Wethouder Hans Wijnants: ‘Het is een realistische begroting, die ons allemaal verder brengt.’ De openbare ruimte krijgt een krachtige kwaliteitsimpuls. De entrees van wijken en dorpen krijgen kleurrijke beplanting, de voorzieningen voor honden worden verbeterd, er komen extra speeltoestellen of worden vervangen. Ook zet de gemeente in op extra onderhoud van de bomen, het beheren van het onkruid langs de hoofdwegen gaat naar een hoger niveau, wegbermen worden veiliger gemaakt en er komt een nieuw plan voor stedelijk waterbeheer. Het totale pakket aan maatregelen geeft een kwaliteitsimpuls aan de hele openbare ruimte en pakt de oorzaken van kleine ergernissen aan. Door efficiënte inkoop, een goede zorgindicatie en door sterk in te zetten op preventie voert de gemeente de Jeugdzorg, Wmo2015 en Participatiewet beter en goedkoper uit. Het budget dat de gemeente krijgt om de zorgtaken duurzaam uit te kunnen voeren is namelijk niet groot genoeg. Met meer aandacht voor preventie wil de gemeente de noodzaak en behoefte aan zorg zo beperkt mogelijk houden. De gemeente verwacht dat de inwoner die zorg nodig heeft, deze ook krijgt en kan betalen. Er komen nieuwe woningbouwkavels in verschillende dorpen en in Emmeloord start de verkoop van kavels in Emmelhage fase II.