Urker Parel is gepoetst

URK - Havenwethouder Geert Post en economisch gedeputeerde van Flevoland, Jan Nico Appelman, vierden donderdag de oplevering van de gervitaliseerde kade rond de Werkhaven op Urk met het smijten van een fles champagne tegen moterschip ‘Zuiderzee’. De opknapbeurt kosten een half miljoen euro.

Naast het herstraten en ophogen van de kade maakte ook de aanleg van een extra steiger onderdeel uit van het project ‘de Parel oppoetsen’. De kosten zijn voor de helft gedragen uit het programma Revitalisering Bedrijventerreinen van de Provincie Flevoland. Zowel in de recreatieve haven als in de werkhaven is de gemeente Urk de laatste jaren actief met een kwaliteitsslag, onder de noemer ‘de Parel oppoetsen’. Na de aanleg van het plankier, de steiger in de Historische Westhaven en de vervanging van de gordingen is de revitalisering van de havenkade het laatst uitgevoerde project. Het volgende project wordt de vervanging van het sanitairgebouw aan de Dormakade. Naar verwachting wordt in de loop van 2018 gestart met de bouw hiervan.