Referendum over BIZ

EMMELOORD - Jeroen Beekman van Stichting Centrummanagement Emmeloord en burgemeester Aucke van der Werff hebben donderdag de uitvoeringsovereenkomst voor een Bedrijveninvesteringzone (BIZ) getekend.

Komende maand stemmen ondernemers in het centrum of ze wel of geen ondernemersfonds willen. Bij voldoende draagvlak wordt de stichting verantwoordelijk voor de uitvoering. De BIZ draagt bij aan centrumontwikkeling door versterking van het winkelaanbod, monitoring van leegstand en door te zorgen voor een sfeervol, schoon en veilig centrumgebied. Met het instellen van een BIZ kan de gemeente belasting heffen onder alle ondernemers in het centrum van Emmeloord. De bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand. De belasting wordt in de vorm van subsidie in een ondernemersfonds gestort, waarmee de ondernemers zelf activiteiten betalen om het centrum aantrekkelijker te maken. Zij hebben zich hiervoor verenigd in Stichting Centrummanagement Emmeloord. Nu de gemeenteraad 16 oktober akkoord gegeven heeft op het voorstel voor de BIZ kan de draagvlakmeting van start. De verordening gaat, na een positieve stemronde, per 1 januari 2018 in. De BIZ blijft tot 1 januari 2023 van kracht, daarna wordt opnieuw het draagvlak gemeten..