‘SKL-keuren apparatuur moet standaard worden’

Emmeloord - Ruimtebehandelingsapparatuur moet sinds 1 januari van dit jaar periodiek SKL-gekeurd worden. Het betreft apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen verdeeld worden.

Door Alexander Drost Het gaat om apparatuur die in de glastuinbouw wordt ingezet, maar ook apparatuur, mobiel en vast, die gebruikt wordt bij de bewaring van aardappelen.. Profytodsd is een van de bedrijven waar deze apparatuur volgens SKL-richtlijnen gekeurd wordt. Het keuren van de apparatuur is essentieel, vertelt Hessel Romkes van Profytodsd. ‘De middelen staan onder druk. Het keuren is erg belangrijk, kijk bijvoorbeeld naar de portemonnee, maar vooral ook de gezondheid.’ Vaak wordt apparatuur gezien die niet in orde is. Wanneer een machine lekt, kan dit schadelijk zijn. Daarnaast verspil je middelen. ‘Het residu moet minimaal zijn. Dat kun je bereiken door de apparatuur goed op orde te hebben.’ Daarnaast moet de afgifte van middelen goed zijn. Een resonator vernevelt, maar mag bijvoorbeeld niet druppelen. Romkes: ‘Dat moet gewoon goed zijn. Het staat of valt met de juiste afgifte van middelen. Het is alleen maar goed dat er gekeurd wordt.’

Controle?

Veldspuitapparatuur wordt al jarenlang SKL-gekeurd. Bij vernevelapparatuur moet dat eigenlijk sinds 1 januari van dit jaar ook gebeuren. Toch weten veel telers dat nog niet. Romkes vertelt dat er nu nog geen actieve controle plaatsvindt, maar dat dit binnen een paar jaar wel kan gaan gebeuren. Waarom is het zo weinig bekend? Romkes gaat even op de stoel van de teler zitten. ‘Je wordt onderhand ‘moe’ van alle regeltjes’, erkent hij. ‘Er zijn overal wel regels voor. Controle op controle. Daar krijg je een keer aversie tegen. En het kost geld.’ Maar dat laatste is te weerleggen, weet hij. ‘Als je de middelen op een veilige SKL-manier gebruikt, wat is dan 100 euro? Het zijn hele simpele dingen waaraan je moet voldoen en de investering is klein.’ Wanneer moet er gekeurd worden? ‘Machines van drie jaar en ouder moeten SKL-gekeurd zijn. Nieuwe machines worden op die manier al volgens de normen van SKL afgeleverd. Om de zes jaar wordt er gekeurd, de sticker is zes jaar geldig. Wij houden dat bij voor de klant.’ Maar de klant blijft altijd verantwoordelijk.  Waar wordt eigenlijk op gelet bij het keuren, wanneer is een apparaat goedgekeurd en wanneer niet? Romkes: ‘Allereerst moet de machine van binnen en aan de buitenkant goed schoon zijn, echt helemaal schoon. Dat is voorwaarde nummer één. Anders mag de keuring niet eens plaatsvinden. Daarnaast mag een machine bijvoorbeeld niet lekken en mogen er geen kabels of bewegende delen blootliggen. Dat betekent direct afkeuring. Daarnaast werkt het volgens een helder systeem: voldoet er een punt niet, dan wordt er wel verder gegaan met keuren, de machine zal dan worden afgekeurd en kan dan na reparatie dan opnieuw worden gekeurd. De machine moet binnen drie maanden voor keuring aantoonbaar onderhoud gehad hebben.'

Bekendheid

Hoe kan het dat er nog niet veel bekendheid is over de keuringen, terwijl deze toch eigenlijk verplicht zijn? ‘Er zijn zoveel systemen, dat kan nooit in een keer’, verklaart Hessel Romkes. ‘Dit jaar is de controle nog niet zo streng, maar over twee jaar kunnen ze zomaar eens gaan beboeten. Dat is nu nog lastig zeggen, maar het is aan te nemen. Het keuren van deze apparatuur moet een standaard gaan worden. Dat gebeurt al jarenlang bij veldspuiten, dat is ingeburgerd. Net als een APK voor de auto. Telers moeten om.’ De spuitkeuring bestaat al jaren. Over welke machines gaat deze nieuwe verplichte keuring? ‘Het gaat om apparatuur als de Mafex, de Resonator, de Cyclomatic, Swingfog en de Electrofog mogen wij allemaal keuren.’ Je geeft er niet alleen een signaal mee af aan telers, toch? ‘Nee, je laat het ook aan de burgers zien. Kijk wat we allemaal doen. De middelen die we gebruiken, passen we zo op een bewuste manier toe en daardoor het milieu zo min mogelijk te belasten..’
SKL keuringstations die erkend zijn als keuringstation voor Motorvatspuiten kunnen deze apparatuur keuren. Dit kan zowel bij het keuringsbedrijf, als op locatie. Omdat voor deze apparatuur nog een geharmoniseerde normen beschikbaar zijn, heeft SKL op basis van de algemene richtlijnen uit Annex 2 van de EU richtlijn Duurzaam gebruik van Pesticiden, in samenwerking met deskundigen hiervoor een uniform keuringsprotocol opgesteld. Waar keuren? Er is een landelijk dekkend netwerk van SKL erkende keuringstations om de keuringen van LVM en Fog-apparatuur uit te voeren. Dit betreft de bedrijven die erkend zijn als 'SKL erkend keuringstation voor de periodieke keuring van motorvatspuiten'. Een overzicht is te vinden op www.sklkeuring.nl Deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeester(s) om de keuring op een goede manier uit te voeren. De keuring kan zowel op bij het keuringstation worden uitgevoerd als op locatie.
Dit verhaal is afkomstig uit de agrarische bijlage van de Noordoostpolder. Het thema van deze maand is aardappelen en bewaring.