Daling WW-uitkeringen zet door in Flevoland

Emmeloord - De daling van het aantal werklozen in Flevoland zette in september door. 

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland bedroeg in september 2017 9.400 uitkeringen. In augustus 2017 waren dat 9.683 uitkeringen en in september 2016 11.179 uitkeringen. Nederland als geheel telde in september 2017 350.810 WW-uitkeringen. Dat is 3,1 procent minder uitkeringen dan in augustus 2017 en 17,3 procent minder uitkeringen dan in september 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is met 4,3 procent in Flevoland minder gunstig dan voor geheel Nederland (3,9 procent). Het aantal WW-uitkeringen in de regio Flevoland daalde in september 2017 met 2,9 procent (-283). Sectoren die de grootste bijdrage leverden aan de regionale daling van het aantal uitkeringen zijn bouwnijverheid en vervoer & opslag. In vergelijking met september 2016 is er sprake van een daling van 15,9 procent (-1.779) uitkeringen op jaarbasis. De regionale daling van het aantal WW-uitkeringen is met 2,9 procent ten opzichte van augustus 2017 minder sterk dan de landelijke daling (-3,1 procent).