Icarusblauwtje terug op het Cadoelerveld

VOLLENHOVE - Op het Cadoelerveld, een particulier natuurterrein tussen Vollenhove en Zwartsluis, is de vlinder het Icarusblauwtje weer terug.

De populatie van het kleine blauwe vlindertje dat zo gebonden is aan bloem- en kruidenrijke graslanden kwam vorig jaar nauwelijks meer voor in het gebied.Toen werden slechts 4 exemplaren geteld. Gevreesd werd voor het voortbestaan van deze voor het Cadoelerveld zo karakteristieke vlinder. Het Icarusblauwtje is dit jaar echter weer regelmatig gezien. Per 1 oktober stond de teller voor deze vlinder op 172 exemplaren. Nog wel onder het langjarige gemiddelde van 293 exemplaren, maar toch. Een flinke sprong voorwaarts in aantallen. Dat geeft hoop voor de komende jaren, zegt Wim Temmink. Een verklaring voor het dieptepunt in 2016 en de opleving dit jaar is er (nog) niet. Het beheer van het Cadoelerveld is immers onveranderd. De Moerasrolklaver, de waardplant van de vlinder voor het afzetten van de eitjes, is volop aanwezig. De condities van het Cadoelerveld voor het Icarusblauwtje en ook andere vlinders zijn gunstig met het bloem- en kruidenrijk grasland. Niet alleen met het Icarusblauwtje ging het dit jaar goed op het Cadoelerveld. Ook andere vlinders ging het voor de wind. In totaal werd 23 procent méér vlinders geteld dan in het slechte vlinderjaar 2016. Zo werd het Landkaartje méér gezien dan in alle voorgaande jaren. Ook Atalanta en Citroenvlinder scoorden flink hoger dan gemiddeld.