Bouw Postcoderoos bibliotheek van start

EMMELOORD - Installatiebedrijf Veldhuis uit Emmeloord begint deze week met het plaatsen van de stellingen op de bibliotheek in Emmeloord waarop de zonnepanelen van het postcoderoosproject Bibliotheek worden geplaatst.

De zonnepanelen worden 8 november geplaatst. De datum waarop de installatie definitief in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. Dit is, naast het afronden van de plaatsing van de panelen, ook afhankelijk de aansluiting op het energienet. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij netwerkbedrijf Liander. Het verzoek tot aansluiting is inmiddels gedaan.

Eerder waren er problemen met onnder andere Essent en Nuon. Deze maatschappijen wilden of konden (nog) niet meewerken aan het terugbetalen van de energiebelasting. Inmiddels heeft Nuon toegezegd mee te zullen gaan werken aan de terugbetaling van de energiebelasting. Essent heeft toegezegd geen boete op te zullen leggen aan deelnemers die overstappen naar een andere energieleverancier. Op initiatief van EPN is bij de gemeente een voorstel ingediend om ook deelnemers aan de postcoderoos gebruik te kunnen laten maken van de duurzaamheidslening. Deze is bedoeld om bewoners te stimuleren maatregelen te treffen om hun huis te verduurzamen. Daarnaast is voorgesteld het bedrag waarvoor een lening moet worden aangevraagd terug te brengen van € 2500 naar € 1250. Tevens werd voorgesteld de regeling open te stellen voor huurders. Door deze voorstellen kunnen meer mensen mee doen aan de postcoderegeling. De raad heeft 16 oktober ingestemd met de aanpassingen.