Agrariër eist blokkade woonwijk Schokkerhoek

URK/DEN HAAG - De Raad van State moet het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Schokkerhoek bij Urk schorsen. Dat eiste de eigenaar van een agrarisch bedrijf dinsdag bij de Raad van State. Zijn bedrijf dreigt door de woonwijk opgesloten te worden.

Zijn bedrijfsvoering dreigt beperkt te worden, omdat de woningen te dicht komen. De agrariër gebruikt onder meer giftige bestrijdingsmiddelen om zijn gewassen te beschermen. Verder houdt hij bedrijfsmatig dieren. Daarvoor gelden afstandseisen vanwege stankoverlast. Die stankoverlast betekent volgens de advocate van het agrarische bedrijf dat er binnen een cirkel van 100 meter geen woning gebouwd kan worden. Ook moet de gemeente minstens 50 meter afstand houden van de percelen waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. De gemeente vindt een afstand van 24 meter voldoende, omdat met het aanleggen van hagen de spuitnevels worden tegengehouden. De stankcirkel van 100 meter kan volgens de gemeente ook kleiner. De nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Urk krijgt ongeveer 1450 woningen. Hoeveel woningen er niet gebouwd kunnen worden als er een flinke afstand moet worden aangehouden tot het agrarische bedrijf, is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de gemeente Urk kan eventueel in de buurt van het bedrijf in plaats van woningen een speelparkje worden aangelegd. De woningen die daar dan niet kunnen staan, zullen op een andere plek in de nieuwe wijk moeten komen. De gemeente vindt dat er geen reden is om het plan te schorsen. Er zal voorlopig toch niets worden gebouwd, zeggen woordvoerders. Pas vanaf 2020 zullen er bouwvergunningen worden afgegeven. Eerst moet nog de Oranjewijk worden afgebouwd voordat aan Schokkerhoek wordt begonnen. Maar de advocate van de agrariër zegt dat er geen harde garanties in de planregels staan. Daardoor kan toch al eerder worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. En dan is er geen weg meer terug. De gemeente wilde wel toezeggen dat in een deel van het plangebied dichtbij het agrarische bedrijf voorlopig niets zal gebeuren. De Raad van State gaat het plan binnen een half jaar nader beoordelen en komt dan met een definitieve uitspraak. Tot die tijd gebeurt er op genoemde locatie niks. De advocate vindt echter dat de gemeente niet ver genoeg gaat. Ze eist voor een groter deel van het plangebied dat er geen spade de grond in gaat. De gemeente wil daar niet aan, omdat dan de aanleg van een belangrijke weg in het gebied en een bedrijventerrein wordt vertraagd. De Raad van State doet over een week uitspraak over het verzoek om het plan te blokkeren.