Open brief aan alle inwoners van de NOP en Urk

Emmeloord - Open brief aan alle inwoners van de NOP en Urk

Beste bewoners van de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk , In deze open brief aan alle bewoners wil de Stuurgroep Hospice Noordoostpolder e.o. vragen om samen met ons om te zien naar de mensen , die in de meest kwetsbare fase van hun leven verkeren , namelijk een indicatie hebben dat ze nog maar 3 maanden te leven hebben. Als Stuurgroep (SG) , die bestaat uit professionals die zich pro-Deo voor dit project inzetten , zijn we op het ogenblik bezig met de voorbereidingen van het stichten van een medium-care hospice in de Noordoostpolder. Een hospice waarin we vorm willen geven aan palliatieve zorg in de meest brede zin van het woord namelijk : Palliatieve zorg Zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn. Pijnbeheersing en bestrijding van andere lichamelijke klachten, aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen. Algemeen doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als zijn naasten. Dit heeft geresulteerd in een concept dat zowel de patiënt, de mantelzorgers, de familie een mogelijkheid geeft om met elkaar op een warme plek, goed verzorgd, die laatste fase met elkaar te beleven.  Het hospice zal mogelijk gaan omvatten 4 tot 5 éénpersoonskamers met een eigen badkamer voor onze terminale gasten. Daarnaast maximaal 3 één tot twee persoonskamers met een eigen badkamer tbv familie- en mantelzorgers , een huiskamerfunctie en 3 wisselkamers voor verschillend gebruik. De organisatie is als volgt : verpleging en verzorging (thuiszorg) worden verplaatst naar het hospice , waar vervolgens door vrijwilligers een thuis wordt geboden aan patiënten en naasten. Het hospice wordt geheel gedragen door een grote groep vrijwilligers , die hun werk pro-Deo verrichten. Uiteraard valt daar de naam van de stichting Terminale Thuis Hulp. Het hospice staat open voor elke levensbeschouwing. Het beleid van de overheid is dat de zorg weer bij de burgers van onze samenleving wordt gelegd. Alleen de hoog kwalitatieve, professionele zorg (ziekenhuis , verpleeghuizen , thuiszorg etc. ) blijft direct of indirect een verantwoordelijkheid van de overheid. De palliatieve zorg maakt daar geen onderdeel vanuit. De palliatieve zorg is daarom een , niet meer vrijblijvend gebeuren , maar een onderdeel van de verantwoordelijkheden van ons als inwoners. Onze fondswerving is daarom ook niet meer ” vrijblijvend” te noemen. Verantwoordelijke partijen en leden van de samenleving , die financieel overhouden of fondsen ter beschikking hebben , worden rechtstreeks benaderd en gewezen op de mogelijkheden van de invulling van die verantwoordelijkheid. Maar ook privé personen. Maar het mooiste is als men zich zelf meldt. Sponsorschap richting het Hospice wordt in principe vormgegeven door maandelijkse donaties van 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, etc . euro per maand. Eenmalige donaties zijn ook mogelijk. De sponsoring gaat via een automatische incasso. Het gaat nu alleen om toezeggingen. We gaan pas concreet een beroep op u doen als we ook echt van start kunnen. Het gaat er nu om of we voldoende draagkracht kunnen creëren. Er komt een lijst van benaderde sponsoren met naam en toenaam en toegezegde sponsoring. Een lijst die openbaar is. De SG staat een transparante organisatie voor dus ook van de inkomende geldstromen. De lijst is opvraagbaar via : omziennaar@filternet.nl. Als eerste op de lijst staat : Ruud Boerman, toezegging 100 euro per maand en als Emmeloord en Urk matig reageren , wordt daar een nul achter gezet. Omzien naar is een officiële stichting met een bestuur, een raad van professionele vrijwilligers en werkt pro-Deo , met maximaal 5% niet hulp gerelateerde kosten. Willen wij als gemeenschap samen deze verantwoordelijkheid nemen ? En er ook gebruik van maken als een en ander eenmaal realiteit is geworden ? Per persoonlijke brief aan onderstaand adres kunt u uw medewerking verlenen door kenbaar te maken wat uw maandelijkse bijdrage kan worden. Eénmalige donaties zijn ook mogelijk. We doen een dringend beroep op u, om met on , “Om te Zien Naar”. Hoogachtend, De voorzitter van de stichting “Omzien Naar” waar de stuurgroep voorlopig wordt ondergebracht. Ir.R.A.G.Boerman Westerwolde 3 8302 JH Emmeloord r.a.g.boerman@filternet.nl PS1. Het concept visie document: Palliatieve Zorg in de NOP etc. is opvraagbaar via emailadres: omziennaar@filternet.nl ovv naam, adres, emailadres, eventueel verbonden met organisatie/bedrijf.