CBS De Lichtboei Emmeloord viert week feest

Emmeloord - CBS De Lichtboei in Emmeloord-West is gerenoveerd en aangepast tot ‘Kindcentrum Espelervaart’. Woensdag wethouder Hennie Bogaards het gebouw, vanochtend werd de feestweek ingeluid.

Gerrit Knijnenberg, directeur van De Lichtboei, is een gelukkig mens. 'De versleten noodgebouwen zijn weg en de lokalen en leerruimten zijn aangepast en met drie prachtige leerpleinen voldoet onze school weer aan de eisen die we aan het basisonderwijs stellen. Daarbij is Kindcentrum Espelervaart ook goed gehuisvest.’ Trots is de directeur ook op de moestuin en boomgaard bij de school. Elke groep heeft deze week een eigen fruitboom geplant. De school telt 320 leerlingen, maar groeit dit jaar nog door tot 350. De prognose is dat dat aantal zal stabiliseren, zegt Knijnenberg. ‘Je ziet dat wijk De Erven wat ouder wordt. In onze top hadden we 482 leerlingen. De aanwas van schoolkinderen is nu vooral in Emmelhage.’ Vijf jaar geleden is in De Lichtboei Kindcentrum Espelervaart begonnen, een van de pilotprojecten in de Noordoostpolder. Peuters van peuterspeelzaal De Ukkenburcht (2,5-4 jaar) kregen hun begeleiding in een lokaal van het onderbouwgebouw. Twee andere lokalen dienen nu voor de Buitenschoolse Opvang Boemerang (4-12 jaar). Kinderdagverblijf Schanulleke (0-4 jaar) is gehuisvest in het gebouw aan het Zwin, op zo’n dertig meter van De Lichtboei. Gezamenlijk vormen ze KindcentrumEspelervaart. Ze maken gebruik van elkaars ruimten en proberen hun aanbod inhoudelijk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Knijnenberg hoopt dat de drie takken: school, peuterspeelzaal en opvang in de toekomst ook bestuurlijk een zullen worden in een integraal kindcentrum. De heropening wordt de hele week gevierd met maandagochtend een start met alle kinderen op het plein. Verder een musical die twee keer opgevoerd wordt in De Ontmoeting.