Groot onderhoud voor Kuinder visserboot KU11

KUINRE - De KU11, oorspronkelijk gebouwd op de werf van Wolter Huisman - thans Royal Huisman - op de Ronduite, is voor groot onderhoud naar de scheepswerf van Jan Schreur in Giethoorn gevaren.

Komende winter zal er onder andere een nieuwe elektromotor met bijbehorende accu’s worden geïnstalleerd. Volgens planning zal de KU11 komend voorjaar (2018) klaar zijn. De Stichting Kuinre in Promotie houdt het schip uit 1912 met veel enthousiasme in de vaart. Het schip is een zichtbare en tastbare herinnering aan de periode dat Kuinre aan de Zuiderzee lag. De vissersvloot van Kuinre bestond ooit uit tientallen schepen en de KU11 is het laatste originele exemplaar daarvan.

Om de kosten te dekken zijn donaties zeer welkom laat de stichting weten. Belangstellenden kunnen daarvoor contact leggen met Edwin Wietsma via edwinw761@gmail.com.