Kuinre centraal bij lezing Vrienden Schokland

EMMELOORD - Yftinus van Popta spreekt donderdag 19 oktober om 20:00 uur in de kelderzaal van MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord over de historie van Kuinre.

Hij doet dat op uitnodiging van de Vrienden van Schokland. Kuinre speelde naast Schokland en Urk een grote rol in het verleden van dit gebied. Niet voor niets hebben 3 van de 4 vlakken van het gemeentewapen van de Noordoostpolder te maken met Kuinre. Het vierde vlak is voor Lely. Kuinre heeft in een ver verleden twee burchten gehad bewoond door de Heren van Kuynre die zelfs hun eigen muntrecht hadden verworven. Later in de geschiedenis is er bij de monding van de rivieren de Kuinder en de Linde bij Kuinre een schans gebouwd; een fortificatie om de riviermonding te beheersen. Er is tijdens de Tachtigjarige Oorlog bij Kuinre gevochten om deze schans tussen de Spanjaarden en de Watergeuzen. Kortom, er is in de geschiedenis veel gebeurd bij Kuinre. Yftinus van Popta werkt aan de archeologische opgraving van vondsten bij Kuinre. Hij is verbonden aan de Universiteit van Groningen en is veel werkzaam geweest in en om de Noordoostpolder. Een scheepswrak bij Kuinre en ook bij Rutten. Hij schreef ook een publicatie over "Het maritieme cultuurlandschap rond Schokland".