Gemeente deelt 5,5 miljoen euro subsidie uit

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder verleent 5,5 miljoen euro subsidie aan 31 organisaties en activiteiten.

De subsidies dragen bij aan het behoud van voorzieningen voor een vitale samenleving, zoals welzijnswerk en maatschappelijk werk, stelt het college van burgemeester en wethouders. Op www.noordoostpolder.nl/subsidie staat welke organisatie, welk bedrag kreeg in 2016. De gemeente Noordoostpolder stelde voor de zomervakantie samen met maatschappelijke organisaties een nieuw subsidiebeleid vast. In het nieuwe beleid staan de resultaten centraal. Door te sturen op resultaten, geeft de gemeente meer ruimte aan organisaties in hun aanpak en bedrijfsvoering. Het gaat om het behalen van dát, wat vooraf is afgesproken. Het nieuwe beleid vraagt om een andere manier van gesprekken voeren en een andere manier van verantwoorden. Samen met professionele gesubsidieerde organisaties gaat de gemeente in gesprek om deze nieuwe manier van werken vorm te geven.