Regeerakkoord veelbelovend voor visserijsector

Emmeloord -  In het regeerakkoord van de regeringscoalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spreken de partijen onomwonden hun steun uit voor de Nederlandse Visserij.

Daarmee komt erkenning voor de sector als hoofdrolspeler in de productie van Noordzeevis als gezond en duurzaam voedsel. De coalitie neemt stelling in belangrijke dossiers die de visserij bedreigen: de pulsvisserij, windmolenparken op zee en de Brexit. Positief over pulsvisserij Een nijpend gevaar voor de visserij is een mogelijk EU-verbod op de pulsvisserij, dat in november op de politieke agenda in Brussel staat. 'Een positieve uitkomst voor de visserij is allerminst zeker,' geeft Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond in Emmeloord, aan. 'Een aantal lidstaten en milieugroepen is niet enthousiast over het pulstuig. Ondanks dat is aangetoond dat het vistuig geen nadelige effecten heeft op de vis en het bodemleven en ondanks de grote milieuvoordelen, zoals een vermindering van brandstofverbruik van meer dan vijftig procent en een halvering van discards.' In het regeerakkoord staat letterlijk dat een EU-verbod op pulskorvisserij moet worden voorkomen. 'We zijn blij met de steun van het nieuwe kabinet en slaan graag de handen samen om te komen tot een meerderheid van positieve stemmen voor de pulsvisserij.' Visserijbelang voor wind op zee ‘Er worden niet meer visgebieden gesloten dan noodzakelijk vanuit Europese regelgeving. Nederland zal in EU-verband bepleiten dat bij de locatie van windmolens op zee rekening gehouden wordt met de belangen van de visserij en dat daar waar mogelijk multifunctioneel gebruik wordt toegestaan’, zo staat geschreven in het regeerakkoord onder punt 3.4. 'Het is hoog tijd dat de regering nu ook de visserij gaat betrekken bij de uitrol van windmolenparken op de Noordzee. Ik hoop dat de belangrijke visgebieden ontzien kunnen worden', aldus Nooitgedagt. Visserij in de Brexit In het kader van de Brexit-onderhandelingen komt Nederland op voor de Nederlandse visserijbelangen, staat aangegeven in het regeerakkoord. 'Dat is goed nieuws', geeft Nooitgedagt aan. 'De sector voert al sinds het Britse ‘njet’ tegen de EU in maart intensief campagne om daarvan niet de dupe te worden. Dat dit expliciet wordt genoemd in het regeerakkoord geeft ons moed.' 15 miljoen euro voor visserij-innovatie De komende jaren trekt de overheid 15 miljoen euro uit voor innovatieprogramma’s in de visserij. Nooitgedagt: 'Dit programmapunt is een blijk van erkenning voor de vele inspanningen die al verricht zijn om nog duurzamer en selectiever te vissen. De enige uitweg voor de visserij is immers een vlucht naar voren, met nog slimmere technieken nog verantwoordelijker vissen en zo aantonen dat onze sector te belangrijk is om verloren te laten gaan.' Eén beheerautoriteit Waddenzee Tot slot staat er in het regeerakkoord dat er één beheerautoriteit komt voor de Waddenzee die een integraal beheerplant uitvoert, waardoor de bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met visbeheer. 'Dat werd hoog tijd', vindt Nooitgedagt. 'De Waddenzee is een versnipperd gebied als het gaat om beheerinstanties, maar ook wemelt het van partijen die zich met het beheer bemoeien.'