Goede zorg voor ouderen in Antonius

SNEEK - Het Antonius ziekenhuis krijgt opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, NOOM en NVOG.

Een seniorvriendelijk ziekenhuis houdt rekening met ouderen bij de zorg die ouderen krijgen, de inrichting van het ziekenhuis en de voorzieningen in het ziekenhuis voor ouderen en hun naasten. In het Antonius Ziekenhuis is er voor ouderen die onder behandeling zijn bij verschillende specialismen sprake van een co-behandeling door geriaters. Zij kijken vanuit ouderengeneeskunde mee naar de ouderen die voor andere klachten in het ziekenhuis komen.

Ook de controle op kwetsbaarheid van ouderen is een onderwerp waar de ouderenorganisaties dit jaar nadrukkelijker naar gekeken hebben. Ouderen zijn kwetsbaar als ze bijvoorbeeld kampen met ondergewicht, als ze verward lijken te worden en moeite hebben met algemene dagelijks levensverrichtingen (adl). Bij adl kijken zorgverleners naar vaardigheden als eten en drinken, opstaan uit bed of uit de stoel, aankleden en of het lichaam zelf de temperatuur op peil kan houden.

De ouderenorganisaties hebben ook gekeken naar de overdracht van de zorg door het ziekenhuis naar zorg in de thuissituatie of naar verpleeghuizen. De wijkverpleegkundige komt daarbij al in het ziekenhuis aan het bed. Deze zogeheten ‘warme overdracht’ zorgt ervoor dat de zorg in het ziekenhuis naadloos overgaat in de zorg thuis en dat de patiënt en de wijkverpleegkundige elkaar al kennen.

Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep is trots op het keurmerk voor het ziekenhuis: ‘Het onderstreept weer eens dat we hier goede zorg verlenen aan kwetsbare inwoners van de regio’s Zuid-Friesland en de Noordoostpolder. Ook ouderen zijn door de zorg van onze medewerkers en artsen in goede handen. ‘