Palliatieve Zorg en kwaliteit van leven

EMMELOORD - Op de Dag van de Palliatieve Zorg staat zaterdag 14 oktober onder andere de kwaliteit van het leven centraal.

Palliatief staat voor het verzachten van pijn en andere symptomen bij mensen met een korte levensverwachting en ondersteuning van patiënten en familie. Huisarts Schonewille en Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk hebben veel met palliatieve zorg te maken.

Dokter Schonewille heeft haar huisartsenpraktijk in de Houttuinen in Emmeloord, dicht bij de Hof van Smeden. Daardoor heeft ze relatief veel oudere cliënten. Het bieden van palliatieve zorg is dagelijks werk, zoals bij alle huisartsen. Ze legt uit: ‘Huisartsen werken nauw samen met diverse zorgverleners thuis en in instellingen. Ook doen wij de overdracht naar de Huisartsenpost. Zeker bij palliatieve zorg is dat essentieel.’

‘Tegenwoordig wordt veel over sterven gesproken. Bij ondraaglijk lijden, vinden velen dat euthanasie of sedatie (dit is het verlagen van de staat van bewustzijn van de patiënt) mogelijk moet zijn. Ik denk dat we allemaal bang zijn voor wat je kan gebeuren in de laatste levensfase. Met euthanasie en sedatie willen we controle houden. Ik ben geen tegenstander van euthanasie en sedatie is op medische indicatie een groot goed. Ik wil mensen vooral aanmoedigen om hun zorgen rondom het levenseinde te delen met dierbaren en hun arts.’

In de Hof van Smeden is het Bijna Thuis Huis van Stichting Terminale Thuishulp gevestigd. Komend jaar bestaat de stichting 25 jaar en organiseert dan onder andere een symposium waarbij Ada Schonewille een van de sprekers is. Ze wil dan in gesprek over het thema ‘De autonomie van de patiënt’. ‘In mijn ogen is er een spanningsveld tussen enerzijds de wensen en verwachtingen van patiënten en hun familie in de laatste levensfase en anderzijds de taken en bevoegdheden van een medisch professional. Dit kan tot lastige situaties leiden.’

Ada Schonewille heeft regelmatig terminale cliënten die ervoor kiezen om te sterven in het Bijna Thuis Huis. ‘De Terminale Thuishulp werkt met vrijwilligers die de directe naasten in de thuissituatie of in het Bijna Thuis Huis kunnen ontlasten, bijvoorbeeld ’s nachts. De enorme inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers inspireert mij. Ik vind het bijzonder dat de stichting al bijna 25 jaar mensen ondersteunt in zo’n belangrijke fase van het leven. Het geeft mij een goed gevoel wanneer ik samen met de vrijwilligers cliënten in die fase kwaliteit van leven kan bieden met goede palliatieve zorg.’