Rau predikt circulair

BANT - e Duitse architect Rau predikt een economisch systeem waarin we producten niet langer bezitten, maar slechts gebruiken. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Met zijn architectenbureau RAU in Amsterdam heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Het thema van het symposium was ‘verleden-heden en toekomst van duurzame Noordoost-polder. Voor het eerst waren jongeren uitgenodigd om aanwezig te zijn, omdat zij de generatie vormen die de Noordoostpolder de komende 25 jaar ontwikkelen. Naast de inleiding van Rau was er een rondetafelgesprek met dijkgraaf Hetty Klavers van waterschap Zuiderzeeland die duurzaamheid benaderde vanuit het waterschap en burgemeester Aucke van der Werff. Van der Werff verbond duurzaamheid met de eerlijke verdeling van welvaart in de wereld.