Mercatus krijgt stichtingsvorm

EMMELOORD - Mercatus wordt met ingang van 1 januari 2018 van vereniging een stichting.

Het besluit werd vorige week unaniem genomen in de algemene ledenvergadering.

De reden van het veranderen van de rechtspersoon heeft te maken met de in 2016 gewijzigde Woningwet. Dit betekende voor Mercatus als vereniging dat de ALV (algemene ledenvergadering) per 1 juli 2017 steeds schriftelijk advies moet geven aan de raad van commissarissen, voordat die besluit over een behoorlijk aantal wettelijk aangegeven onderwerpen. Gevolg hiervan is een stroperig en ingewikkeld besluitvormingsproces met in de praktijk veelvuldig een ledenvergadering en een vertraging in de besluitvorming.